Στα πλαίσια του έργου EPC+ θα αναπτυχθούν τυποποιημένα «πακέτα» ενεργειακών υπηρεσιών, με συγκεκριμένες προεπιλεγμένες, απλές επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις νέο-συσταθείσες ΣΜΜΕΑ για την υλοποίηση έργων με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) σχετικά χαμηλού προϋπολογισμού με μικρούς χρόνους αποπληρωμής της επένδυσης.

Τα πακέτα ενεργειακών υπηρεσιών θα περιλαμβάνουν:

  • Τεχνικό οδηγό για την υλοποίηση των προτεινόμενων επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτό θα περιγράφεται η τεχνολογία, οι προτεινόμενες μεθοδολογίες διαστασιολόγησης (οπού αυτό είναι εφικτό θα είναι διαθέσιμα και σχετικά εργαλεία ή/και λογισμικά), προτεινόμενες μεθοδολογίες για την παρακολούθηση και την αποτίμηση της ενεργειακής τους απόδοσης, καθώς και άλλες πρακτικές συμβουλές.
  • Πρότυπη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Σκοπός του έργου είναι η τυποποίηση των επεμβάσεων να συμβάλλει στην μεγάλης κλίμακας υλοποίηση απλών έργων εξοικονόμησης ενέργειας με ΣΕΑ (σε αντίθεση με την υφιστάμενη κατάσταση όπου υλοποιούνται κυρίως λίγα, πολύπλοκα έργα υψηλού προϋπολογισμού με μεγάλους χρόνους αποπληρωμής ).