Δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου συνεργασίας. Μια διεθνή “αγορά” όπου τα μέλη του δικτύου θα μπορούν – σύμφωνα με συμφωνημένους από κοινού κανόνες – να ανταλλάσουν τεχνογνωσία μεταξύ τους, να αναπτύξουν – από κοινού – νέα προϊόντα ενεργειακών υπηρεσιών, καθώς και να αναπτύξουν νέες μορφές συνεργασίας (τύπου ΣΜΜΕΑ).