Στο πλαίσιο των δράσεων εκπαίδευσης του έργου EPC+, το ΚΑΠΕ προχώρησε στην διοργάνωση εκπαιδευτικής ημερίδας με θέμα: «Υλοποίηση έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2016 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και με παράλληλη συμμετοχή των ευρωπαϊκών έργων EnPC‐INTRANS “Capacity Building on Energy Performance Contracting in European Markets in Transition” και TRUST‐EPC‐SOUTH “Οικοδομώντας εμπιστοσύνη για την προώθηση επενδύσεων έργων ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή τομέα σε χώρες της Νότιας Ευρώπης”.

Η εκπαιδευτική ημερίδα απευθυνόταν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που δύναται να συμβάλουν στην υλοποίηση έργων Ενεργειακής Απόδοσης με ΣΕΑ και αφορούσαν κυρίως στους φορείς λήψεως αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τους ιδιοκτήτες κτιρίων, καθώς και Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), ΜΜΕ, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, κ.ά.

Κατεβάστε εδώ τις παρουσιάσεις των ομιλητών.

Online ομιλίες ημερίδας: