Οι δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης του έργου περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή εκστρατεία και τις Εθνικές εκστρατείες των χωρών των εταίρων του έργου. Σκοπός τους είναι η διάδοση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, η υιοθέτησή του από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και η πιλοτική/επιδεικτική εφαρμογή του.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις, καθώς και συμμετοχές εκπροσώπων του έργου σε ημερίδες, με κύριο στόχο τη διάδοση των δράσεων και αποτελεσμάτων του έργου:

Στις 27 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η τελική ενημερωτική ημερίδα του έργου EPC+ όπου παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα του έργου και ο απολογισμός του, καθώς και τα Ελληνικά πιλοτικά έργα και επιλεγμένα πιλοτικά των εταίρων. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με το έργο PRODESA, του προγράμματος PDA της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 26 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Εξοικονόμηση ενέργειας στον Ελληνικό βιομηχανικό τομέα» στην Αθήνα Λευκωσία, που διοργανώθηκε από το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο του έργου “EU-MERCI” του προγράμματος HORIZON 2020. Στην εκδήλωση συμμετείχε, ως εισηγητής, και ο συντονιστής του έργου EPC+, Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης.

Στις 26 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Technical Assistance for Energy Efficiency and Sustainable Transport in Cyprus» στη Λευκωσία, Κύπρου, που διοργανώθηκε από τον φορέα GIZ, στο πλαίσιο προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας της. Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εκδήλωση συμμετείχε, ως εισηγητής, και ο συντονιστής του έργου EPC+, Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης.

Στις 10 Νοεμβρίου 2016, ο συντονιστής του έργου EPC+, Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης συμμετείχε στο σεμινάριο εκπαίδευσης του έργου EnPcIntrans “Capacity Building in Energy Performance Contracting in European Markets in Transition” του προγράμματος HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό εημερώθηκαν οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου και για τις δράσεις του έργου EPC+.

Στις 18 Ιουλίου 2016, πραγματοποιήθηκε η 1η διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο, με θέμα «Ενίσχυση της εμπιστοσύνης για την προώθηση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή τομέα”, στο πλαίσιο του έργου “TRUST EPC SOUTH” – HORIZON 2020. Στη διαβούλευση συμμετείχε και ο συντονιστής του έργου EPC+, Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης.

Στις 9 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο «Energy efficiency Conference 2016», που διοργάνωσε η Boussias Conference στο Αμφιθέατρο Maroussi Plaza. Στην εκδήλωση συμμετείχε ως εισηγητής και ο Δ/νων Σύμβουλος της STILVI A.E (εταίρος της Ελληνικής Σύμπραξης), Γ. Παϊσίδης. . Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα “LED Technologies for Lighting Solutions”, στο Αμφιθέατρο Maroussi Plaza. Στην ημερίδα συμμετείχε ως εισηγητής και ο Δ/νων Σύμβουλος της STILVI A.E (εταίρος της Ελληνικής Σύμπραξης), Γ. Παϊσίδης. . Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Στις 30 Οκτωβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, ημερίδα με θέμα «Ενέργεια και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός στην Ελλάδα», που έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Στην ημερίδα συμμετείχε, ως εισηγητής, και εταίρος του έργου EPC+, Γ. Καμάρας. . Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Στις 26 Οκτωβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα για την Ενέργεια στο Horizon 2020. Στην ημερίδα συμμετείχε, ως εισηγητής, και ο συντονιστής του έργου EPC+, Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης. . Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Στις 22 Μαΐου 2015, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) – Χρηματοδότηση έργων αντικατάστασης φωτισμού», που διοργανώθηκε από το ΤΕΕ & την Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Money Show 2015. Στην εκδήλωση συμμετείχε, ως εισηγητής, και ο συντονιστής του έργου EPC+, Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Στις 31 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Ημερίδα Προώθησης της Συμμετοχής των Πολιτών σε συνεργατικά σχήματα Μείωσης του Κόστους της Ενέργειας, που διοργάνωσε ο Οργανισμός European Regional Framework for Co-operation (ERFC) σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τον Σύλλογο των Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το SD MED, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου MED REMIDA. Στην εκδήλωση συμμετείχε, ως εισηγητής, και ο συντονιστής του έργου EPC+, Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.