ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ EPC+ ΤΟΥ ΚΑΠΕ Δυο νέα πιλοτικά έργα επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) σε φορείς/επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα υλοποιηθούν σύντομα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Energy Performance Contracting Plus (www.epcplus.org), του προγράμματος HORIZON 2020, που συντονίζει το ΚΑΠΕ. Περισσότερα..

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Συμπράξεις MME για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Το ευρωπαϊκό έργο EPC+ που ξεκίνησε τον Μάρτιο 2015, σήμερα βρίσκεται ήδη στα μισά υλοποίησής του και ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο 2018, προάγει τη συνεργασία μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τελικό στόχο την παροχή τυποποιημένων ενεργειακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Περισσότερα..

Δελτιο Τυπου (Μάιος 2016)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΠΕ – ΜΑΙΟΣ 2016: Με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ξεκίνησε η πρώτη Ελληνική Σύμπραξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΜΜΕΑ). Το νέο συνεργατικό σχήμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Energy Performance Contracting Plus (www.epcplus.org), -HORIZON 2020, που συντονίζει το ΚΑΠΕ, και συμμετέχουν σε αυτό οι εταιρείες: HELESCO […]

Μάρτιος 2016: “Συμπράξεις MME για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)”

ΔΕΛΤΙΟ Ν1 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2016: Το έργο EPC+ προάγει τη συνεργασία μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τελικό στόχο την παροχή τυποποιημένων ενεργειακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Περισσότερα..  

Σεπτέμβριος 2015: “Συμπράξεις για υψηλής ποιότητας ενεργειακές υπηρεσίες με συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΠΕ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015: Η προαγωγή συνεργασιών μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων ενεργειακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που θα συνοδεύονται από Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), με κύριο αποδέκτη τις ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα είναι ο στόχος του ευρωπαϊκού έργου Energy Performance Contracting Plus (EPC+) www.epcplus.org που συντονίζει το ΚΑΠΕ. Περισσότερα..