Το έργο EPC+ έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ενεργειακών υπηρεσιών.

Θα παρουσιαστούν και βέλτιστες πρακτικές για την υλοποίηση πιλοτικών έργων στη Ελλάδα με την χρήση των πακέτων τυποποιημένων ενεργειακών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ