Συμπράξεις MME για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)

Το ευρωπαϊκό έργο EPC+ που ξεκίνησε τον Μάρτιο 2015, σήμερα βρίσκεται ήδη στα μισά υλοποίησής του και ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο 2018, προάγει τη συνεργασία μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τελικό στόχο την παροχή τυποποιημένων ενεργειακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης.

Περισσότερα..