ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ EPC+ ΤΟΥ ΚΑΠΕ

Δυο νέα πιλοτικά έργα επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) σε φορείς/επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα υλοποιηθούν σύντομα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Energy Performance Contracting Plus (www.epcplus.org), του προγράμματος HORIZON 2020, που συντονίζει το ΚΑΠΕ.

Περισσότερα..