Η τέταρτη τεχνική συνάντηση του έργου EPC+ έλαβε μέρος στη Μαδρίτη στις 9-10 Μάιου 2017. Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο. Η επόμενη τεχνική συνάντηση του έργου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στη Coimbra το Νοέμβριο 2017.