Ο συντονιστής του έργου, Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης, συμμετείχε στην ημερίδα “ Technical Assistance for Energy Efficiency and Sustainable Transport in Cyprus ” που διενεργήθηκε στη Λάρνακα την 26 Απριλίου 2017.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δραστηριότητες του έργου.