Ο συντονιστής του έργου, Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης, συμμετείχε στην εκδήλωση “Energy Efficiency Market Place” που διενεργήθηκε στις Βρυξέλλες στις 18-19 Ιανουαρίου 2017. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δραστηριότητες του έργου σε ειδικό Poster Session.