Η τρίτη τεχνική συνάντηση του έργου EPC+ έλαβε μέρος στην Αθήνα στις 17-18 Οκτωβρίου 2016.

Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο. Η επόμενη τεχνική συνάντηση του έργου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη τον Μάιο 2017.