Ο συντονιστής του έργου, Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης, συμμετείχε στην εκπαιδευτική ημερίδα του Ευρωπαϊκού έργου EnPCIntrans, που διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ την 10 Νοεμβρίου 2016. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δραστηριότητες του έργου στο κοινό.