Στα πλαίσια του προγράμματος και σύμφωνα με την Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους εταίρους του έργου, η ιστοσελίδα του προγράμματος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους κάτωθι όρους χρήσης και νομικές προϋποθέσεις.

Όροι χρήσης και νομικές προϋποθέσεις

Είσοδος στην ιστοσελίδα ως εγγεγραμμένος χρήστης

Οι εταίροι του προγράμματος παρέχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.epcplus.org σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης.

Πρόσβαση και χρήση

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα είναι δωρεάν . Παρά το γεγονός αυτό, οι εταίρου του προγράμματος διατηρούν την δυνατότητα για περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση ο χρήστης θα πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση και να εγγραφεί ως εγγεγραμμένος χρήστης.

Περιεχόμενο

Οι εταίροι του προγράμματος εγγυώνται ότι όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα www.epcplus.org σέβονται την αρχή της αξιοπρέπειας των προσώπων, την αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας , της σκέψης, την εθνικότητα, την ανικανότητα ή οποιαδήποτε άλλη προσωπική ή κοινωνική περίσταση, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της προστασίας της εφηβείας και της παιδικής ηλικίας .

Ορθή χρήση

Ο χρήστης αναλαμβάνει να κάνει σωστή χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.epcplus.org , η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι για παράνομους σκοπούς ή για σκοπούς που αντιβαίνουν την πολιτική τάξη, την υπεράσπιση των εθνών ή τη δημόσια υγεία.

Οι χρήστες που επισκέπτονται την ιστοσελίδα είναι ρητά εξουσιοδοτημένοι να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες πληροφορίες που περιέχει, καθώς και να κατεβάσουν ή να προβαίνουν σε αναπαραγωγή των πληροφοριών στον προσωπικό τους Η/Υ, εφ όσον τα στοιχεία που αναπαράγονται προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να παραχωρηθούν ή να μεταβιβαστούν σε τρίτους ή να εγκατασταθούν σε οποιονδήποτε διακομιστή που συνδέενται άμεσα ή έμμεσα με το διαδίκτυο ή σε ένα τοπικό δίκτυο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν οι τρίτοι να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες που ανήκουν στους εταίρους του προγράμματος με άλλα μέσο εκτός η από την ίδια την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Πολιτικη νομικου περιεχομενου