Η Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους εταίρους του έργου, προβλέπει την υποβολή σημαντικού αριθμού παραδοτέων. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των παραδοτέων αφορά γραπτές εκθέσεις που θα είναι διαθέσιμες για το ευρύ κοινό (βλέπε παρακάτω links):

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΜΜΕΑ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΚΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

  • Προσέγγιση ΜΜΕ για υλοποίηση πιλοτικών έργων
  • Πρότυπες συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης (ελληνική έκδοση)
  • Περιγραφή πιλοτικών έργων
  • Αξιολόγηση λειτουργίας πιλοτικών έργων
  • Αποτελέσματα μετρήσεων (πιλοτικών έργων)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΔΙΑΔΟΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ