Ποίοι μπορούν να ωφεληθούν από τις δράσεις του έργου;

(1) Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηροποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των ενεργειακών υπηρεσιών. Θα μπορούν να λάβουν τεχνική υποστήριξη από τους εταίρους του έργου για την σύσταση μιας ΣΜΜΕΑ (Σύμπραξης ΜΜΕ για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με ΣΕΑ). Επίσης, θα μπορούν να κάνουν χρήση όλων των εργαλείων (οργανωτικών και τεχνικών) που θα αναπτυχθούν από τους εταίρους στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του έργου (π.χ. περιγραφή τεχνικών λύσεων και τρόπων υλοποίησής τους, πρότυπες συμβάσεις κ.α). Ενδεικτικά, αυτές οι ΜΜΕ θα μπορούσαν να είναι:

 • Εταιρείες συμβούλων μηχανικών
 • Δικηγορικά γραφεία
 • Εταιρείες ενεργεαικών υπηρεσιών
 • Προμηθευτές εξοπλισμού Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Προμηθευτές εξοπλισμού ΕΞΕ
 • Προμηθευτές εξοπλισμού ΑΠΕ
 • Εργολάβοι
 • Τεχνίτες
 • κ.α.

(2) Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν έργο εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους. Μέσω του έργου θα έχουν τη δυνατότα να έρθουν σε επαφή με τις νεο-συσταθείσες ΣΜΜΕΑ και να συζητήσουν τη δυνατότητα υλοποίησης έργων.

 • Κτίρια γραφείων
 • Εμπορικά καταστήματα
 • Ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία
 • Ξενοδοχεία και ενοκιαζόμενα δωμάτια
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις (πισίνες, γυμναστήρα, κλειστά γήπεδα).

Επίσης, οι ΣΜΜΕΑ έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους κλάδους και τόμεις (που όμως δεν αποτελούν προτεραιότητα του έργου) όπως π.χ:

 • ο οικιακός τομέας
 • ο δημόσιος τομέας
 • οι μεγάλες επιχειρήσεις
 • κ.α.